English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych, Konkursy

Podsumowanie XXII edycji konkursu “Wiem wszystko o mojej miejscowości”

W piątek (6 grudnia 2019) odbyło się uroczyste podsumowanie XXII edycji konkursu „Wiem wszystko o mojej miejscowości”, który jako jeden z najstarszych w powiecie lubaczowskim niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli ze szkół naszego powiatu.

Uroczystość zainaugurował występ artystyczny młodzieży pod opieką Marka Kindrata, instruktora Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas – Bandrowskiego w Lubaczowie.

Następnie dyrektor biblioteki Katarzyna Pelc – Antonik serdecznie powitała wszystkich przybyłych na ogłoszenie wyników gości: przedstawicieli władz samorządowych, młodzież, nauczycieli, dyrektorów szkół, członków jury. Przypomniała historię konkursu, jego główne cele i założenia oraz inicjatorów i osoby zaangażowane w realizację poszczególnych edycji – m.in. śp. Romana Ogryzłę i śp. Jana Bogusza oraz zmarłego w tym roku śp. Zbigniewa Urbana, wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, który zawsze wspierał bibliotekę w jej działaniach. Zgromadzeni uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

Później przystąpiono do podsumowania i ogłoszenia wyników tegorocznej edycji. W tym roku w sumie na konkurs wpłynęły 42 prace (12 historycznych, 17 plastycznych, 13 kompletów zdjęć), przygotowane pod kierunkiem 14 nauczycieli z 9 szkół z terenu powiatu lubaczowskiego. Autorami prac było 44 uczniów (14 – historycznych, 17 plastycznych, 13 fotograficznych). Wyboru najlepszych prac dokonało profesjonalne jury, osoby bezstronne niezwiązane z żadną szkołą. Byli to historycy z naszego regionu oraz lokalni plastycy i fotograficy.

Prace historyczne:
W skład komisji historycznej weszli:
przewodniczący – dr Zygmunt Kubrak – historyk, regionalista miłośnik ziemi lubaczowskiej, emerytowany dyrektor Muzeum Kresów,
Ryszard Antonik – historyk, emerytowany dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie,
Dariusz Sałek – historyk, adiunkt, historyk Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Po dokonaniu oceny prac i analizie punktacji komisja postanowiła przyznawać nagrody i wyróżnienia:

1 miejsce zdobyły
Martyna Czerniak i Natalia Kobiałka z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie za pracę „PRL” – opiekun Zygmunt Krasiński;
2 miejsce zdobył
Patryk Komenda ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę „Żywa historia i dzień dzisiejszy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” – opiekun Tymoteusz Furgała;
3 miejsce przyznano
Karolinie Mazurkiewicz z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie za pracę „Dworek szlachecki w Nowym Siole wczoraj i dziś” – opiekun Marcin Łabisz.

Wyróżnienia otrzymali autorzy trzech prac:
– Natalia Horoszko ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej za pracę pt. „Śniłówka”– opiekun Justyna Grechuta;
– Justyna Cichocka i Angelika Wójcik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę „Jest się czym pochwalić” – Nadleśnictwo Oleszyce – opiekun Tymoteusz Furgała;
– Emil Jedlićka z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie za pracę „Nieistniejące przysiółki w okolicy wsi Tymce” – opiekun Zygmunt Krasiński.

W sumie komisja nagrodziła 3 prace i wyróżniła 3. Nagrody przyznano 8 osobom. Nagrodami za I, II , III miejsce były nagrody pieniężne. I miejsce – 400 zł , II miejsce- 300 zł, III miejsce – 200 zł.

Protokół konkursowy Wiem Wszystko o Mojej Miejscowości 2019 – prace historyczne


Prace plastyczne:

W skład komisji plastycznej weszli:
przewodniczący – Janusz Szpyt – artysta plastyk z Lubaczowa, który przez wiele lat pełnił funkcję instruktora w MDK Lubaczowie,
Stanisław Sobczyk – artysta plastyk, emerytowany instruktor MDK w Lubaczowie.

Po dokonaniu oceny prac jurorzy postanowili nagrodzić następujące:

1 miejsce zdobył
Kacper Mazur za pracę pt. „Cerkiew w Łówczy” wykonaną pod kierunkiem Grzegorza Wajsa z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej.
2 miejsce zdobyła
Sofia Lychman za pracę pt. „Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach” wykonaną pod kierunkiem Anny Kubrak z Zespołu Szkół w Oleszycach.
3 miejsce zdobył
Marcin Grona za pracę wykonaną pod kierunkiem Iwony Pelc-Żurawel z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie.

Wyróżnienia otrzymali:

– Piotr Krzyszycha za pracę pt. „Cmentarz. Huta Różaniecka” wykonaną pod kierunkiem Grzegorza Wajsa z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej.
– Paulina Krzemieniecka za pracę wykonaną pod kierunkiem Moniki Garbacz z Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.
– Sara Kostecka za pracę wykonaną pod kierunkiem  Beaty Sobków – Pawlik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach.

W sumie komisja nagrodziła 3 prace i wyróżniła 3. Nagrodami za I, II, i III miejsce były nagrody pieniężne. I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce 100 zł.

Protokół konkursowy Wiem Wszystko o Mojej Miejscowości 2019 – prace plastyczne

 

Prace fotograficzne:
W skład komisji fotograficznej weszli:

przewodniczący – Tomasz Michalski – fotograf, miłośnik Roztocza i ziemi lubaczowskiej,
Henryk Wacnik – od wielu lat właściciel studia fotograficznego, fotograf, filmowiec.

Po dokonaniu oceny kompletów zdjęć komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:

1 miejsce zdobył
Dominik Maciejewicz z Zespołu Szkół w Oleszycach za komplet fotografii pt. „ Cerkiew w Cieszanowie” wykonany pod kierunkiem Anny Kubrak.
2 miejsce zdobyła
Maja Mróz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach” wykonany pod kierunkiem Renaty Kisały.

Komisja przyznała dwa równorzędne trzecie miejsca.

3 miejsce zdobyła
Paula Mazur ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew w Borchowie” wykonany pod kierunkiem Renaty Kisały.
oraz
3 miejsce zdobyła
Patrycja Mazur ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za komplet fotografii pt. „Cerkiew w Borchowie” wykonany pod kierunkiem Renaty Kisały.

Wyróżnienia otrzymali:
– Gabriel Borysewicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę pt. „Cmentarz Żydowski”- wykonaną pod kierunkiem Renaty Kisały.
– Oliwia Grabik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach za pracę pt. Greckokatolicka Cerkiew pw. św. Onufrego w Oleszycach” wykonaną pod kierunkiem Renaty Kisały.

W sumie komisja nagrodziła 4 prace i wyróżniła 2. Nagrody przyznano 6 osobom. Nagrodami za I, II, i III miejsce są nagrody pieniężne. I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł.

Protokół konkursowy Wiem Wszystko o Mojej Miejscowości 2019 – prace fotograficzne

 

Dodatkowo wszystkie osoby nagrodzone otrzymały statuetki i nagrody książkowe. Osoby wyróżnione otrzymały nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci albumów książkowych.

Nagrodzone zostały osoby, które posiadają talent plastyczny i ujawniły go tworząc niezwykłe obrazy inspirowane zabytkami oraz krajobrazem naszych terenów, te które wykazały się ogromną wrażliwością i uchwyciły piękno regionu w obiektywie oraz te, które swoje zaangażowanie, pracowitość, rzetelność i pomysłowość skoncentrowały na tworzeniu historycznych prac multimedialnych.

Kończąc uroczystość dyrektor biblioteki raz jeszcze podziękowała wszystkim za udział w konkursie i zaprosiła do obejrzenia nagrodzonych prezentacji multimedialnych – Patryka Komendy pt. „Żywa historia i dzień dzisiejszy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” oraz Martyny Czerniak i Natalii Kobiałki pt. „PRL”.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu były następujące instytucje:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie,
Urząd Miasta Lubaczów,
Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie,
Muzeum Kresów w Lubaczowie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności