English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Minione wydarzenia

Otwarcie Parku Niepodległościowego w Karolówce

155

Zapraszamy serdecznie na otwarcie Parku Niepodległościowego w Karolówce przy ul. Wincentego Witosa w dniu 12.10.2018 o godz. 15:00, gdzie mieszkańcy regionu na powierzchni około jednego hektara zasadzą sto lip oraz zostanie odsłonięta ścieżka edukacyjna dotycząca historii miejsca oraz dróg odzyskania niepodległości.

Historia Karolówki sięga roku 1818. Pierwotnie nazywała się Burgau. Została założona na obszarze dóbr koronnych zarządzanych przez rząd Austrii. Liczyła około 20 gospodarstw. Mieszkańcy Burgau byli w przeważającej części niemieckimi osadnikami. Zajmowali się rolnictwem. Wieś powstała obok istniejącego już Młodowa zamieszkiwanego przez ludność Ruską wyznania prawosławnego.

5 stycznia 1938 roku mieszkańcy ówczesnego Burgau wystąpili o zmianę nazwy niemieckiej na polską „Karolówka”. Nazwa powstała od imion trzech obywateli urodzonych w Burgau, którzy przyczynili się do sprawy niepodległości Polski: Karola Sandera, Karola Baumana i Karola Świstowicza. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych została zmieniona nazwa miejscowości z niemieckiej Burgau na polską Karolówka od 11 marca 1939.

W programie przewidziano odsłonięcie tablic informacyjnych z opisem historii miejsca oraz lokalnych bohaterów zasłużonych w odzyskaniu niepodległości, posadzenie pamiątkowych lip na 100-lecie odzyskania niepodległości, przemówienie okolicznościowe potomków Karola Sandera, Karola Baumana i Karola Świstowicza, a także żywą lekcję historii “Moi bohaterowie Karolowie” i poczęstunek.

Zapraszamy!