English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU

Do Wypożyczalni dla Dorosłych zapraszamy szczególnie miłośników literatury pięknej oraz osoby uczące się lub pragnące pogłębiać wiedzę. Posiadamy następujące zbiory:
– bogata oferta literatury pięknej dla młodzieży i dorosłych.
– lektury szkolne i ich opracowania,
– literatura popularnonaukowa i naukowa,
– literatura regionalna,

Ogółem zbiory Wypożyczalni liczą 23 977 wol., w tym literatury pięknej dla dorosłych – 16 310, literatury pięknej dla dzieci – 173, literatury popularnonaukowej i naukowej – 7478, 412 zbiorów audiowizualnych. Pomocy czytelnikom udzielamy poprzez:
– udostępnianie księgozbioru na zewnątrz,
– informacje biblioteczne i rzeczowe w oparciu o warsztat informacyjny: katalog alfabetyczny, rzeczowy (UKD) dla całości zbiorów,
– realizację lekcji bibliotecznych i przyjmowanie wycieczek szkolnych, których głównym celem jest zapoznanie z zasadami korzystania z Wypożyczalni oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym. Zasady korzystania omawia Regulamin korzystania ze zbiorów dostępnych w Wypożyczalni.