English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU

Praca w Czytelni dla Dorosłych polega na udostępnianiu prezencyjnym (na miejscu) materiałów bibliotecznych tj. czasopism i książek, a także na umożliwianiu korzystania z internetu, pełnieniu nadzoru i pomocy w wyszukiwaniu informacji tą drogą, oraz na udzielaniu informacji: rzeczowych, tekstowych, dokumentacyjnych, bibliograficznych, bibliotecznych i katalogowych.
W oparciu o prenumerowane czasopisma prowadzone są także kartoteki: osobowa, regionalna i zagadnieniowa. Kontynuowane są prace dotyczące katalogu przedmiotowego oraz kartoteki utworów pisarzy literatury polskiej i obcej.
W Czytelni dla Dorosłych realizowane są następujące formy pracy z czytelnikiem:
– Lekcje biblioteczne,
– Wycieczki,
– Młodzieżowe sesje popularnonaukowe,
– Spotkania autorskie, a także spotkania z artystami z naszego terenu.,
– Inne imprezy okolicznościowe tj. odczyty, montaże słowno – muzyczne itp. ,
– Wystawki,
– Konkurs historyczno – plastyczny „Wiem wszystko o mojej miejscowości”.
Obecnie księgozbiór Czytelni liczy 10 407 woluminów, są to głównie książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społecznych, a także literatura piękna polska i obca, wydawnictwa regionalne, czasopisma.

>> Wykaz czasopism aktualnie prenumerowanych <<
>> Wykaz roczników czasopism archiwizowanych <<