English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności

Młodzież w działaniu

5

„Przez sport i kulturę poznamy się lepiej”, to tytuł projektu wymiany młodzieży z Lubaczowa i Sobrance (Słowacja). W realizacji projektu pomogą fundusze (7 600 Euro) pozyskane przez Urząd Miejski z programu „Młodzież w działaniu”. Ten program Unii Europejskiej wspiera uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejętności. Projekt pt. „Przez sport i kulturę poznamy się lepiej” ma zwiększyć świadomość młodzieży co do potrzeby współpracy na rzecz rozwoju osobistego poprzez sport , budować świadomość pozytywnego wkładu sportu i rekreacji j w kształcenie i rozwój osobowości , promować edukacyjne walory podróży i wymiany młodzieży szkolnej, poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych, wspierać wymianę dobrych praktyk w zakresie potencjalnej roli sportu w życiu w celu promocji integracji grup młodzieży, ma również służyć poszukiwaniu podobieństw i różnic w kulturach uczestników i promować zdrowy styl życia. W projekcie uczestniczyć będzie grupa młodzieży z Sobrance i młodzież lubaczowska. Wkrótce więcej informacji na temat projektu.

www.lubaczow.pl