English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Konkursy, Oddział dla Dzieci

II etap Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej “Leśne potyczki”

W dniu 14.06.2017 w Miejskim Domu Kultury im. Aleskandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie odbył się drugi etap Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej „Leśne potyczki”,  którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie oraz Nadleśnictwo Lubaczów przy współpracy Szkołą Podstawową nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka oraz Szkołą Podstawową nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie. Turniej adresowany był do uczniów klas IV-VI ze SP Nr 1 oraz SP Nr 2 w Lubaczowie.

Konkurs miał na celu zachęcanie do zdobywania i poszerzania wiedzy leśnej, doskonalenie umiejętności rozpoznawania krajowych gatunków roślin, zwierząt oraz runa leśnego, kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych i postaw proekologicznych, integrację uczniów i wymianę doświadczeń między szkołami w zakresie edukacji leśnej. Drużyny rywalizowały o tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej”. Podczas turnieju młodzież wykonywała zadania praktyczne z wiedzy leśnej, rozpoznawania szyszek, ulistnionych gałązek, tropów zwierząt, krajowych gatunków ptaków, które losowane były z kosza wiedzy, skrzyń, skrytek czy koła wiedzy. Pojawiły się także pytania dotyczące przyrody w dobrze znanych młodzieży utworach literackich. Rozgrywkom towarzyszyły wielkie emocje, które udzielały się nie tylko uczestnikom turnieju, ale także publiczności dzielnie dopingującej swoich kolegów oraz nauczycielom. Reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 1 byli: Martyna Kostek, Maciej Hypiak, Natalia Charysz, Klaudia Lech, Patrycja Skiba, Dominik Kudla, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem Pani Agnieszki Hałuchy. W skład drużyny z „Dwójki” weszli: Patrycja Szychter, Karol Mazepa, Michał Dydyk, Igor Furgała, Natalia Młodzińska, Anna Szynal, których opiekunem była Pani Anna Strykowska.

Na zakończenie do wspólnej zabawy zaprosiliśmy publiczność. Młodzi ludzie mieli możliwość zdobycia drobnych upominków odpowiadając na pytania o tematyce leśnej.

Tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej” zdobyli uczniowie SP nr 2 w Lubaczowie uzyskując także nagrodę pieniężną dla swojej szkoły. Uczestnicy Turnieju otrzymali niespodzianki ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów, gdyż obydwie drużyny wykazały się ogromną wiedzą, a o wyniku zaważył tylko jeden punkt.

Słowa podziękowania kierujemy do Pana Daniela Pilipa- prowadzącego dzisiejszą rywalizację, Pana Roberta Banasia Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów wraz z pracownikami oraz Pana Andrzeja Kindrata Dyrektora MDK w Lubaczowie wraz z pracownikami. Dzieci i młodzież zachęcamy do zgłębiania wiedzy o naszej przyrodzie, oczywiście korzystając z księgozbioru MBP w Lubaczowie, jednocześnie zapraszamy do udziału
w kolejnych konkursach.

Wszystkim uczestnikom dzisiejszego Turnieju serdecznie gratulujemy.