English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności

MBP Lubaczów druga w Rankingu Rzeczpospolitej i Instytutu Książki w 2014 r.

18

8 października 2013 roku na łamach dziennika „Rzeczpospolita” został opublikowany Ranking Bibliotek 2014 z listą najlepszych placówek działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. MBP w Lubaczowie zajmuje w nim drugie miejsce. 

Instytut Książki i „Rzeczpospolita” także w tym roku nagrodzili samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Docenione zostały te, dla których dobrze działająca biblioteka jest świadectwem dbałości władz o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury i wiedzy. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie znalazła się w gronie placówek wyróżnionych jako druga w kraju i pierwsza w województwie podkarpackim.

8 października w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników IV edycji rankingu. Podczas uroczystej gali nagrodzono przedstawicieli samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderów każdego z województw. Nasze miasto reprezentowała Katarzyna Pelc-Antonik – dyrektor MBP.

W rankingu wzięło udział ponad 800 bibliotek z całej Polski. Ankieta zawierała 18 pytań. Ocena dokonana została na podstawie analizy określonych kryteriów m.in.:

 • powierzchnia biblioteki,
 • wielkość księgozbioru,
 • wielkość księgozbioru nabytego po 2003,
 • ilość nowych książek, zakupionych po 2013 r.,
 • wielkość dotacji podmiotowych dla biblioteki,
 • ilość dostępnych dla czytelników tytułów prasowych,
 • posiadanie strony internetowej,
 • dostęp do nowych mediów,
 • dostęp do Wi-Fi,
 • działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie,
 • wolontariat,
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • książki dla osób słabo widzących i niewidomych,
 • dane statystyczne dotyczące liczby czytelników i ilości wypożyczonych książek.

Opracowując ranking Instytut Książki oraz Rzeczpospolita wykorzystali także dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie http://bibliotekaplus.pl/195/znamy_wyniki_rankingu_bibliotek_2014.html

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie czytelnicy biblioteki, którzy nie tylko korzystają z naszego księgozbioru, ale również chętnie uczestniczą w spotkaniach, sesjach naukowych, prelekcjach oraz warsztatach u nas organizowanych. To głównie im zawdzięczamy tak wysokie miejsce w rankingu, za co składamy serdeczne podziękowania.