English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Konkursy, Minione wydarzenia, Oddział dla Dzieci

Leśne Potyczki – III Międzyszkolny Turniej Leśny

56

Nadleśnictwo Lubaczów i Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zapraszają na III Międzyszkolny Turniej Wiedzy Leśnej „Leśne Potyczki” organizowany dla klas VII-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjalnych z terenu powiatu lubaczowskiego.

Turniej będzie obejmował dwa etapy. Szkoły, które wyrażą chęć udziału w Turnieju zobowiązane są do zgłoszenia swojego uczestnictwa w terminie do 23 kwietnia 2019 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres email: malgorzata.kolczak@krosno.lasy.gov.pl lub pod adres: Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów (liczy się data stempla pocztowego). Zorganizowanie i przeprowadzenie I etapu powierza się indywidualnie szkołom zgłoszonym do Turnieju. Zgłoszone szkoły samodzielnie opracowują test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ogólnej wiedzy o lesie. Na rozwiązanie testu przewiduje się 45 minut.

Szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia na terenie swojej szkoły I etapu Turnieju do dnia 20 maja 2019 r., a następnie przekazania Organizatorom list wszystkich uczestników biorących udział w tym etapie. I Etap kończy się wyłonieniem trzyosobowej drużyny, w skład której wejdzie po jednej osobie z najwyższą liczbą uzyskanych punktów z klasy VII, VIII i III gimnazjalnej. Wyłoniona drużyna będzie reprezentować szkołę w II Etapie Turnieju

II Etap Turnieju odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w hali sportowej przy ul. Kopernika w Lubaczowie (SP Nr 2). W finale wezmą udział drużyny wyłonione podczas pierwszego części II etapu.

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy II Etapu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie. Dla Szkoły, której reprezentanci zwyciężą podczas II etapu przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 700 zł., ufundowana przez Nadleśnictwo Lubaczów.

Regulamin III Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej – „Leśne Potyczki”
Klauzula informacyjna turnieju „Leśne potyczki” 2019
Zał.1 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.