English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Biblioterapia, Oddział dla Dzieci

“Lekarstwo na umysł” – warsztaty biblioterapeutyczne

85

Rozwijanie przez czytanie, biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji oraz wobec agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, modele postępowania biblioterapeutycznego , to tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas dwudniowych warsztatów biblioterapeutycznych, prowadzonych przez dr Wandę Matras-Mastalerz w Oddziale dla Dzieci w dniach 24-25 listopada 2015 r. Pani Wanda jest adiunktem w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doktorem nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz przewodniczącą Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.
Program przygotowany przez panią Wandę był niezwykle interesujący, dotyczył bowiem nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, uzupełniony bogatymi przykładami literatury, zajęć oraz zabaw (między innymi z wykorzystaniem teatru Kamishibai). Zajęcia poszerzyły wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu I stopnia z Biblioterapii i wszyscy potwierdzili chęć uczestnictwa w warsztatach II stopnia.
Serdecznie dziękujemy Pani Wandzie Matras-Mastalerz za niezwykle interesujące i pomysłowe zrealizowanie warsztatów i zarażenie swoją wielką pasją uczestników kursu.

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów

Fot. MBP Lubaczów