English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności

Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie

11 czerwca 2019r. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. W uroczystości uczestniczyli, m.in.: Marek Rząsa – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Nepelski – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marcin Zaborniak – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta Lubaczowa, Janusz Waldemar Zubrzycki – zastępca Burmistrza Lubaczowa, Paweł Głaz – wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, radni, przedstawiciele służb mundurowych, Nadleśnictwa Lubaczów, dyrektorzy szkół, przedszkoli, bibliotek z terenu powiatu lubaczowskiego oraz województwa podkarpackiego, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, emerytowani pracownicy biblioteki, czytelnicy, przyjaciele naszej instytucji.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczął koncert Pana Marka Majchera – nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie. Podczas jubileuszowego spotkania w filmowym skrócie przybliżono historię lubaczowskiej Biblioteki, która została powołana 1 lutego 1948r. Nasza Biblioteka była Biblioteką miejską, powiatową, powiatową i miejską, potem znowu miejską. Przez lata wzbogacała się o nowe zbiory, pozyskiwała czytelników. Jej działalność poza upowszechnianiem czytelnictwa, to działalność kulturalno – oświatowa, obchody jubileuszy, a także, o czym niewielu wie, teatr.

Dynamiczna działalność kulturalna w Bibliotece nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie pracujących w niej ludzi, pełnych wiedzy i pasji. Do osób tych należała Czesława Manasterska, wielka miłośniczka literatury, muzyki i filmu, która swe aktorskie marzenia realizowała prowadząc teatrzyk działający przy Bibliotece. Pod jej okiem wystawiono wiele inscenizacji teatralnych, które zawsze gromadziły liczną widownię. W artystyczną aktywność potrafiła zaangażować całe pokolenia czytelników. Mimo tego, że była osobą wymagającą garnęło się do niej mnóstwo młodych ludzi, poszukujących zajęcia i sensu życia. Bibliotekarze aktywnie uczestniczyli w ówczesnym życiu społecznym miasta i to właśnie tutaj, w Bibliotece powstawały pierwsze teatry amatorskie w naszym mieście. W 1984 roku dyrektorem MBP w Lubaczowie, po przejściu Marii Bukowej na emeryturę, został Jan Bogusz, którego zaangażowanie w działalność instytucji ujawniała się głównie w organizowanych spotkaniach z regionalistami, wykładach naukowych przeprowadzanych przez pracowników uniwersyteckich, młodzieżowych sesjach popularno-naukowych i okolicznościowych wystąpieniach. 26 lat pracy Pana dyrektora Jana Bogusza zostało docenione i uznane przez Główny Zarząd Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Narodowej w Warszawie, który 9 maja 2011 roku przyznał mu medal za zasługi dla bibliotekarstwa. Od początku swego istnienia Miejska Biblioteka w Lubaczowie była swoistym centrum kultury, tworzyli ją ludzie z pasją oraz wierni czytelnicy. Nasza Biblioteka to miejsce spotkań różnych kultur i wyznań. Wymiany myśli i poglądów. To przestrzeń dla dialogu. Miejsce dla wszystkich ciekawych świata, którzy chcą się spotkać, by zdobyć wiedzę oraz podyskutować. To miejsce w którym tętni życie lokalnej społeczności. Tu odbywają się spotkania z ciekawymi, pełnymi pasji ludźmi: pisarzami, aktorami, podróżnikami, regionalistami, duchownymi i politykami oraz wieloma innymi postaciami. Tu rodzą się nowe pomysły i talenty. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno starsi jak i ci najmłodsi czytelnicy. To przestrzeń bez barier, gdzie swoje miejsce mają również osoby niepełnosprawne.

Uroczystości jubileuszowe, były także okazją do promocji „Monografii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie” autorstwa dr. Zygmunta Kubraka. Po 10 latach od pierwszego wydania, w tym szczególnym dniu Biblioteka oddała w ręce czytelników drugie, poprawione i uzupełnione wydanie monografii żywiąc nadzieję, że będzie ona służyła nie tylko promocji miasta, ale przede wszystkim promocji bibliotek i czytelnictwa. Monografia zawiera bogatą treść i opatrzona jest pięknymi fotografiami. Autor przenosi nas w świat książek i ludzi, których wielkie zaangażowanie stanowi o sile lubaczowskiej Książnicy i przyczynia się do budowania obecnego wizerunku biblioteki, instytucji nowoczesnej, na miarę XXI wieku, ale z kresowymi tradycjami, od lat należącej do najaktywniejszych bibliotek publicznych w woj. podkarpackim, wielokrotnie nagradzaną w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek.

Jubileusz Biblioteki był także znakomitą okazją do uhonorowania szanownej Jubilatki medalem Polskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy „W DOWÓD UZNANIA”. Medal ten został przyznany Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie za zasługi dla bibliotekarstwa.
Tego dnia nagrody otrzymali także ci, którzy każdego dnia wykonują ciężką pracę na rzecz książki i czytelnictwa, ludzie z pasją, zaangażowaniem, mnóstwem pomysłów, ludzie kreatywni i zawsze pomocni.

Zasłużonym pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie odznaczenia państwowe nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Pan Andrzej Duda.
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali: Edward Dyś, Barbara Grabowicz, Anna Małecka, Arkadiusz Szabatowski, Elżbieta Wawrzyniec.
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczona została: Małgorzata Hojdak.
MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczone zostały: Elżbieta Hatak, Beata Misztal.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. Piotra Glińskiego odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” odznaczone zostały:
Barbara Grabowicz, Małgorzata Hojdak, Elżbieta Jagodzińska, Katarzyna Pelc- Antonik, Elżbieta Wawrzyniec.

Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Jubileuszu 70- lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego za szczególne zaangażowanie w upowszechnianie kultury i promocję czytelnictwa wyróżnieni zostali: Tomasz Byra, Krzysztof Probola i Katarzyna Żukowicz.

W imieniu Pana Prezydenta i Pana Ministra odznaczenia wręczył zasłużonym pracownikom Biblioteki Pan Marcin Zaborniak Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Także Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie postanowił wyróżnić pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie i osoby, które mają szczególne zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W imieniu Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Pani Joanny Pasztaleniec – Jerzyńskiej wręczenia medali dokonała Pani Barbara Chmura Członek Prezydium Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie oraz Katarzyna Bednarz- Soja Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Przemyślu. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich medal „W DOWÓD UZNANIA” za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymali: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, Elżbieta Wawrzyniec, dr Zygmunt Kubrak.

Ponadto decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich list gratulacyjny otrzymały: Małgorzata Hojdak, Barbara Grabowicz. Pani Dyrektor Barbara Chmura wręczyła także puchar dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie za zajęcie I miejsca w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2018. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski w liście gratulacyjnym skierowanym do Pani Dyrektor podkreślił, że w ostatnich latach Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie dała się poznać jako jedna z najlepszych bibliotek publicznych w kraju, skutecznie propagująca czytelnictwo oraz aktywnie zaangażowana w życie kulturalne regionu…Dla społeczności Lubaczowa biblioteka stała się ważnym miejscem spotkań i jako takie miejsce może służyć za inspirację i wzór dla innych bibliotek nie tylko Podkarpacia, ale i w całej Polsce. Na zakończenie odbyła się druga część koncertu Pana Marka Majchera, do którego dołączył uczeń Tobiasz Ługowski.

Po uroczystości zaproszeni goście wyszli do ogrodu za biblioteką, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie „Czytelni pod chmurką”. Przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia „Czytelni pod chmurką” dokonali: Pan Krzysztof Szpyt- Burmistrz Miasta Lubaczowa, Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Pani Elżbieta Jagodzińska – Pierwsza Moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki oraz członkinie DKK Pani Maria Magoń oraz Pani Anna Kubiszyn. Powstanie tego miejsca możliwe było dzięki działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, który przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej zdobył mikrogrant w wysokości 11 tys. zł. Środki pochodzą z programu „Aktywne Pogranicze”, który przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Społecznych realizuje Stowarzyszenie Czajnia.
O 22:00 na Rynku miejskim odbyła się prapremiera spektaklu „My” przygotowanego specjalnie na jubileusz 70- lecia MBP w Lubaczowie w reżyserii Pani Barbary Thieme.

Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych będzie wpis do Honorowej Księgi Miasta Lubaczowa trzech osób zasłużonych dla Biblioteki i Miasta: Marii Bukowej – pierwszej dyrektor MBP, Czesławy Manasterskiej – bibliotekarki i założycielki amatorskiego teatru działającego przy MBP oraz śp. Jana Bogusza – drugiego dyrektora MBP.

Składamy serdeczne podziękowania przybyłym gościom oraz wszystkim Pracownikom Biblioteki zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszu 70-lecia MBP w Lubaczowie. Obecność tak zacnych gości w tym dniu daje nam poczucie dobrze wykonanej pracy. Mamy świadomość tego, że nadchodzące lata to kolejne wyzwania dla nas bibliotekarzy w pracy promującej książkę u następnych pokoleń czytelników.
DZIĘKUJEMY

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności