English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności, Konkursy, Minione wydarzenia

IV edycja konkursu literackiego „Kresowe wspomnienia” – nowy termin nadsyłania prac

154

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/ Lubaczów oraz współorganizatorzy zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich szkół średnich do udziału w IV edycji konkursu literackiego „Kresowe wspomnienia”.

Rok 1918 to rok wybicia się Polski na Niepodległość – to czas radości i dumy Polaków. Jednak należy pamiętać, że w tym czasie ziemie południowo-wschodnie Polski spływały jeszcze krwią; Lubaczów, Zadwórze, Lwów, Wilno itd. Orlęta Lwowskie, Orlęta Przemyskie, Obrońcy Wilna, Lubaczowa, Obrońcy Zadwórza, przelewali krew, walczyli o wolność, niepodległość i przynależność do macierzy. Po dwudziestu latach od odzyskania niepodległości znowu polała się krew, szczególnie mocno odczuły to ziemie kresowe; woj. lwowskie, stanisławowskie, wołyńskie i inne. W latach 1942-1947 bandy UPA atakowały bezbronną ludność polską. Mordowani, wypędzeni, obrabowani z dobytku, ze swoich korzeni, zostali zmuszeni do opuszczenia rodzinnych gniazd i wyjazdu w nieznane. Swojego nowego miejsca na ziemi szukali w kraju i poza granicami. Niektórzy znaleźli przystań tu w Lubaczowie i okolicy.

Dzisiaj, kilka dni po kolejnej rocznicy utraty Kresów II Rzeczypospolitej, zachęcamy do udziału w konkursie, którego celem jest ocalenie od zapomnienia losów i wspomnień Polaków zmuszonych do opuszczenia swoich rodzinnych domów na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1942-1947, rozwijanie u młodzieży wrażliwości na cierpienie, krzywdę ludzką i tragizm wypędzonych, budowanie więzi międzypokoleniowej oraz poznanie historii Kresów Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły konkursu i zasady uczestnictwa omawia regulamin zamieszczony poniżej. Prace należy przekazać do 18 marca 2022 r. na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście. Rozstrzygnięcie konkursu oraz gala finałowa odbędzie się w kwietniu 2022 r. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Regulamin IV edycji konkursu literackiego „Kresowe wspomnienia”
Załącznik 1 do regulaminu – Karta uczestnictwa w konkursie

W imieniu organizatorów informujemy o zmianie terminu nadsyłania prac w IV edycji konkursu literackiego „Kresowe Wspomnienia”. 

Prace należy przekazać do 9 maja 2022 r. osobiście lub przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów (decyduje data wpływu do biblioteki).

Przypominamy, że konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych, oraz I i II klas szkół średnich, a zadaniem konkursowym jest napisanie prozą pracy w dowolnej formie (np. wywiad, reportaż, wspomnienie, opowiadanie itp.) na podstawie relacji świadków lub ich potomków na temat Kresów.

O terminie rozstrzygnięcia uczestnicy zostaną poinformowani oddzielnym pismem na adres szkoły wskazany w załączniku lub telefonicznie.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności