English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU

W lutym 1948 roku rozpoczęła działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna – pierwsza placówka tego typu w Lubaczowie. Początkowo jej zadaniem, oprócz zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta, było organizowanie sieci bibliotek niższego szczebla na terenie ówczesnego powiatu. Wypożyczalnia książek liczyła 500 woluminów i rozpoczęła udostępnianie 15 marca 1948 roku.

Pierwsza siedziba biblioteki mieściła się w budynku Inspektoratu Szkolnego przy ulicy Kościuszki.

 

 

 

 
30 XII 1948 roku księgozbiór został przeniesiony do lokalu w budynku, w którym kiedyś mieściło się kino “Melodia”, a obecnie “Strzecha u Lecha”.

 

 

 

 

Od 1 V 1957 do 30 IV 1961 roku bazą lokalową biblioteki były pomieszczenia zajmowane w budynku KM PZPR.

 

 

 

 

Kolejny zajmowany przez nią lokal mieścił się na pierwszym piętrze w Lubaczowskim Domu Kultury.

20 lipca 1975 roku Miejska Biblioteka Publiczna objęła w posiadanie nowy, własny budynek, który drogą kapitalnego remontu został przystosowany do jej potrzeb. W dniu tym władze administracyjne miasta dokonały uroczystego otwarcia budynku.

 

 

Budynek przed kapitalnym remontem. Budynek po kapitalnym remoncie.

W trzydziestolecie działalności tj. 19 maja 1978 roku nadano jej imię Władysława Broniewskiego. Pierwsze zbiory Biblioteki Miejskiej (832 wol.) pochodziły z daru Inspektoratu Oświaty w Lubaczowie.

Telegram z życzeniami od Wandy Broniewskiej – żony poety W Bibliotece było zatrudnionych wiele osób, które potrafiły zupełnie poświęcić się swojej pracy. Od początku działalności, aż do 1985 roku dyrektorem biblioteki była Maria Bukowa, która odegrała znaczącą rolę dla rozwoju tej placówki. Dzięki jej staraniom powstał budynek, który od 1975 roku do chwili obecnej jest siedzibą biblioteki. Zasłużoną bibliotekarką była pani Czesława Manasterska, która oprócz prac bibliotecznych, wprowadziła aktywną działalność kulturalną zarówno w bibliotece, na terenie miasta i całego powiatu. Obecnie dyrektorem Biblioteki jest pani Katarzyna Pelc-Antonik.

Pani Maria Bukowa >>

Pani Czesława Manasterska >>

Jan Bogusz >>