English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych

Gawęda o Konstytucji Trzeciego Maja w MBP Lubaczów

43

Fot. MBP Lubaczów

Święto Narodowe Trzeciego Maja w tym roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczczono wraz z Harcerzami Seniorami organizując gawędę poświęconą Konstytucji. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była Władysława Wiśniowska.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania harcerskiej piosenki „Płonie ognisko”, by oddać nastrój zbiórki harcerskiej. Następnie głos zabrał Jan Serafin, który omówił sytuację polityczną ówczesnej Europy oraz plany ekspansywne państw sąsiadujących z Polską. W kolejnym wystąpieniu Stanisława Umińska scharakteryzowała atmosferę towarzyszącą uchwaleniu Konstytucji w kraju, zaś Domicela Romanowska opowiadała o nastroju panującym na placu zamkowym w Warszawie. Dalsze rozważania dotyczyły postanowień zawartych w Ustawie Rządowej. Jadwiga Tabaczek przedstawiła położenie mieszczan oraz przebieg „czarnej procesji”, która przyczyniła się do powstania prawa o miastach. Sytuację chłopów i włościan zreferowała Magdalena Mrzygłód. O wojsku opowiadał Jerzy Tabaczek. Tematem wystąpienia Mieczysława Argasińskiego były zmiany ustrojowe, które przekształcały Polskę w nowożytne państwo. Ostatnim zagadnieniem omawianym przez Lidię Argasińską był motyw Konstytucji 3 Maja w literaturze polskiej.

Wystąpieniom towarzyszył pokaz slajdów oraz fortepianowy akompaniament Władysławy Wiśniowskiej.

Na zakończenie uroczystości harcerze wspólnie z publicznością odśpiewali pieśni patriotyczne oraz znane piosenki harcerskie, co podkreśliło podniosłą, a zarazem radosną  atmosferę towarzyszącą obchodom Święta Majowego.