English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności

Festiwal Dziedzictwa Kresów – udział MBP w spotkaniach w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Pastorówka

57

W dniach 2 i 3 sierpnia br. pracownicy MBP w Lubaczowie uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Pastorówka w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

2 sierpnia wykład „Mikołaj Rej – ojciec polskiej literatury” wygłosiła Lidia Titow – dyrektor Muzeum Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach. Prelegentka mówiła o literackiej twórczości Reja, pisarza niezwykle rozmiłowanego w polszczyźnie, który uważał, że powinniśmy posługiwać się nie łaciną, lecz językiem polskim i sam czynił to z wielką swadą. Ponadto dowiedzieliśmy się, że miał „głowę do interesów”, z sukcesem prowadził wiele inicjatyw gospodarczych, np. założył miasto Oksa, wybudował dworek w Nagłowicach, lokował wsie, do których sprowadzał osadników. Był niezwykle przedsiębiorczy, a przy tym dowcipny i otwarty wobec ludzi, choć bywał też porywczy i kłótliwy, skłonny do pieniactwa.

Lidia Titow zapraszała do dworku Reja w Nagłowicach, gdzie pisarz mieszkał i tworzył. Obecnie mieści się w nim Muzeum Mikołaja Reja z ekspozycją kopi rękopisów oraz współczesnych drzeworytów przedstawiających życie i dorobek pisarza, biblioteka i centrum kultury, a także pokoje gościnne. Dworek otoczony jest przepięknym parkiem.

3 sierpnia multimedialną prezentację „Pociąg ze Lwowa. Wypędzenie Polaków z Kresów 1945 – 1946” – wyemitował i omówił Tomasz Kuba Kozłowski miłośnik i pasjonat Kresów, autor programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią. Prelegent z wielkim zaangażowaniem i pasją przedstawił dziedzictwo Kresów. Jego wystąpienie poświęcone było przede wszystkim dramatycznym okolicznościom wypędzenia Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich, z setek miast i wsi. Mówił o trudnych doświadczeniach tysięcy osób, w tym również swojej rodziny. Ubolewał, że za sprawą PRL-owskiej propagandy do dzisiaj wydarzenia te nazywa się eufemistycznie „repatriacją”, „przesiedleniem”, czy „powojennymi migracjami” nie zaś wygnaniem czy wypędzeniem. Sporo uwagi poświęcił również walkom o odzyskanie bezcennych dóbr polskiej kultury, zwłaszcza historycznych zbiorów zgromadzonych w lwowskim Ossolineum, w których ważną rolę odegrał m.in. pochodzący z Jarosławia Mieczysław Gębarowicz,  ostatni dyrektor Zakładu Narodowego im.Ossolińskich we Lwowie.

Po zakończeniu spotkania na stoisku Księgarni Kresowej Domu Spotkań z Historią można było nabyć publikacje o Kresach, mapy, przewodniki, książki i albumy.