English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Minione wydarzenia

Dzieje Lubaczowa Tom I – Spotkanie z dr Zygmuntem Kubrakiem

189

“Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że mogę oddać w Państwa ręce I tom monografii Lubaczowa. Niniejsze dzieło jest pierwszą rzetelną, naukowo udokumentowaną publikacją o przeszłości miasta i ludziach, którzy je budowali. Pracę swą autor oparł na bazie materiałów z archiwów krajowych i lwowskich, zbiorów bibliotek, ośrodków kultury, także na zasobach własnych, a przede wszystkim na wspomnieniach i pamiątkach mieszkańców Lubaczowa i okolic (…).”

Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

Z okazji wydania I tomu monografii Lubaczowa pt. “Dzieje Lubaczowa, Lubaczów od czasów najdawniejszych do lipca 1944 roku” Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zapraszają 28 kwietnia o godzinie 18:30 na spotkanie z dr Zygmuntem Kubrakiem.

Dr Zygmunt Kubrak historyk, nauczyciel i muzealnik, organizator Muzeum Kresów w Lubaczowie  i jego dyrektor (1981-2005), doktor nauk humanistycznych. W latach 1984-2013 przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, redaktor naczelny “Rocznika Lubaczowskiego” (T. III-XIX). Działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego, wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału PTH w Przemyślu i redaktor “Przemyskich Zapisków Historycznych”. Posiada tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor ponad 150 publikacji. Zainteresowania badawcze: dzieje polityczne i gospodarcze regionu, historia wojskowości, dzieje instytucji kultury i szkolnictwa.

 

1