English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności, Czytelnia dla Dorosłych, Minione wydarzenia

DZIEJE LASÓW LUBACZOWSKICH

96

Z okazji wydania monografii pt. „Dzieje lasów lubaczowskich” Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zapraszają 22 lutego o godzinie 17:00 na spotkanie z dr. Zygmuntem Kubrakiem.

Autor podjął się wykonania niezwykle ambitnego zadania – opracowania dziejów lasów lubaczowskich na przestrzeni całego okresu historycznego towarzyszącego przyrodzie i człowiekowi. To aż około 800 lat od pierwszych informacji źródłowych o wielkim obszarze Puszczy Sandomierskiej, której południowo-wschodnią częścią był rozległy rejon borów i lasów będący przedmiotem niniejszej książki.

(…) Obszerne opracowanie posiadające niezwykłą wartość merytoryczną i edukacyjną, napisane jest w pięknym, wartkim językiem. Wśród „literatury leśnej” narastającej w ostatnich latach w Polsce, również na Podkarpaciu- wyróżnia się wielką wartością rozważań historycznych i dokumentacyjną.

Fragment recenzji prof. UR dra hab. Józefa Półćwiartka

Dr Zygmunt Kubrak historyk, nauczyciel i muzealnik, organizator Muzeum Kresów w Lubaczowie  i jego dyrektor (1981-2005), doktor nauk humanistycznych. W latach 1984-2013 przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, redaktor naczelny „Rocznika Lubaczowskiego” (T. III-XIX). Działacz Polskiego Towarzystwa Historycznego, wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału PTH w Przemyślu i redaktor „Przemyskich Zapisków Historycznych”. Posiada tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor ponad 150 publikacji. Zainteresowania badawcze: dzieje polityczne i gospodarcze regionu, historia wojskowości, dzieje instytucji kultury i szkolnictwa.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.