English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych

„Dzieje lasów lubaczowskich” – spotkanie autorskie z dr. Zygmuntem Kubrakiem

– Spełniło się moje marzenie – tymi słowami swoje rozważania nad „Dziejami lasów lubaczowskich” rozpoczął dr Zygmunt Kubrak, który w piątek (22 lutego) promował monografię na spotkaniu autorskim w naszej bibliotece. Książka opowiada o formach gospodarowania w lasach, ciężkiej pracy leśników, o ich losach ukazanych na tle burzliwych dziejów powiatu lubaczowskiego.

Dr Zygmunt Kubrak historyk i muzealnik, Honorowy Obywatel Lubaczowa w swojej najnowszej publikacji opisał dzieje lasów lubaczowskich począwszy od okresu staropolskiego po czasy współczesne. Na 718 stronach, w ośmiu rozdziałach zawarł informacje m.in. o gospodarce leśnej, walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych lasów lubaczowskich, edukacji leśnej. Ukazał las będący tłem dla ważnych wydarzeń w dziejach naszego regionu. Podstawę źródłową książki tworzą pozycje z archiwów lwowskich i krajowych, wspomnienia i relacje leśników, ich dokumenty i zdjęcia, a także mapy.

Punktem wyjścia dla autora było opisanie wpływu osadnictwa w okresie staropolskim na proces wylesiania terenu. Osadnicy karczujący las i zakładający majdany (okresowe osady) byli pierwszymi leśnymi gospodarzami i prekursorami leśnego przemysłu. Działalność polegająca na eksploatacji prastarej puszczy z czasem spowodowała znaczne zubożenie i przemianę drzewostanu. Konieczne zatem stało się wprowadzenie form ochrony np. powołania straży leśnej, czego dokonano w XVI w. Jednak fundamentów racjonalnej gospodarki w postaci zapisów ustawodawczych lasy doczekały się dopiero w okresie galicyjskim.

Okres powstań narodowych, a także czasy zarówno pierwszej jak i drugiej wojny światowej spowodowały, że lasy stały się sceną dramatycznych wydarzeń, były twierdzą, schronieniem dla żołnierzy, miejscem formowania oddziałów (np. Kobylanka – gdzie w okresie powstania styczniowego założono leśny obóz). To w lasach chronili się partyzanci, żołnierze AK. Las był również świadkiem konfliktu polsko-ukraińskiego. Na polskich leśnikach spoczywał w tych czasach ważny obowiązek – ochrona lasów przed nadmierną grabieżą dokonywaną przez okupantów, jak też pomoc walczącym o wolność. Po wojnie, w trudnym okresie kształtowania się państwa polskiego to głównie las służył odbudowie ojczyzny ze zniszczeń.

Obecnie nadleśnictwa upamiętniają miejsca walk i ważnych wydarzeń historycznych. Prowadzą działalność polegającą nie tylko na gospodarce leśnej, ale także na ochronie lasów np. poprzez realizowanie różnych akcji edukacyjnych.

Pod koniec swego wystąpienia dr Zygmunt Kubrak podziękował wszystkim osobom, które pomogły mu podczas pracy badawczej i przyczyniły się do wydania monografii. Byli wśród nich leśnicy, samorządowcy, historycy, regionaliści, a także pracownicy naukowi i bibliotekarze.

W czasie spotkania Grażyna Zagrobelna, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie podziękowała dr. Kubrakowi za napisanie obszernej i rzetelnej monografii. Zaznaczyła, że historia lubaczowskich lasów nierozerwalnie związana jest z burzliwą i często tragiczną historią naszej ziemi, a ślady, które nadal można odnaleźć między drzewami świadczą o naszej niezwykle bogatej przeszłości.

Głos zabrał także prof. UR dr hab. Józef Półćwiartek, recenzent monografii. Podkreślił nie tylko ogrom pracy jaką włożył autor w opracowanie dzieła posiadającego niezwykłą wartość merytoryczną i edukacyjną, ale także bogactwo materiałów źródłowych oraz piękny i wartki język, jakim jest ono napisane.

Słowa uznania dla pracy dr. Kubraka wyraził także Zenon Swatek, Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Stanisław Zagrobelny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce oraz przedstawiciel wydawnictwa Libra, nakładem którego ukazała się publikacja.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Narzędzia dostępności