English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Czytelnia dla Dorosłych

(DO)WOLNOŚĆ PISANIA – spotkanie z Marianem Ważnym, redaktorem i wydawcą „Kresowiaka Galicyjskiego”

W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek 10 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie odbyło się spotkanie z Panem Marianem Ważnym, historykiem, regionalistą i publicystą, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, doktorem nauk socjologicznych warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członkiem kolegium i współpracownikiem miesięcznika „Echo Rzeszowa”, autorem książki „Zagończyk” wydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Kresowiak Galicyjski”.

Spotkanie poświęcone było pracy dziennikarzy tworzących czasopismo. Pan Marian Ważny opowiadał o jego początkach, o specyfice niezależnej prasy lokalnej, która ukazując się na prowincji i poruszając trudne, a często również kontrowersyjne tematy wywołuje liczne komentarze. Mówił także o założeniach programowych, o tym, że jego ideą jest promowanie powiatu lubaczowskiego, jego piękna i unikalnych zabytków. Duży nacisk kładzie również na przybliżanie sylwetek nietuzinkowych osób mieszkających na lubaczowszczyźnie lub pochodzących z naszego terenu. Z całej gamy takich osób wymienił m. in. doktora Koczana, Jana Zuchowskiego, Waldemara Czachura. Ponadto będąc historykiem zwraca uwagę na burzliwe losy przygranicznych terenów, publikując wspomnienia i artykuły opisujące poszczególne wydarzenia, czy postaci które tworzyły dzieje naszego regionu.

Nie zabrakło podziękowań dla zespołu redakcyjnego. Pan Marian Ważny słowa wdzięczności i uznania skierował do obecnych na spotkaniu: Anny Rutkowskiej, Adama Łazara, Edwarda Dziaduły i Zygmunta Florczaka oraz nieżyjącego już Eugeniusza Szajowskiego. Podkreślił, że pracują oni za darmo, pismo nie ma żadnego sponsora, jest przez to w pełni niezależne. Tylko dzięki społecznej pasji redaktorów, ich uporowi i zaangażowaniu w opisywanie życia powiatu możliwe jest wydawanie pisma tego typu, które mimo licznych kłopotów ukazuje się już ponad 25 lat.

Głos zabrał również Adam Łazar, opowiadał o swojej pracy redaktorskiej, o wydarzeniach lokalnych, w których bierze udział i które dla „Kresowiaka Galicyjskiego” relacjonuje, szczególny nacisk kładąc na życie kościoła katolickiego i działania lokalnego duchowieństwa.

Następnie wystąpił Edward Dziaduła, który jako były samorządowiec zaangażowany w sprawy gospodarcze regionu podkreślał konieczność prowadzenia racjonalnej polityki w tym zakresie. Wspomniał o nowej inwestycji jaką jest kopalnia siarki w Baszni, z którą wiąże nadzieje na ożywienie lokalnego biznesu.

Pod koniec spotkania Pan Zygmunt Florczak, prezes Polskiego Związku Niewidomych – Koło Lubaczów skierował do Pana Mariana Ważnego słowa podziękowania, podkreślił jego zaangażowanie, pomoc i przychylność z jaką pismo odnosi się do trudnej sytuacji osób niepełnosprawnych, zaś w dowód uznania wręczył mu odznakę „Przyjaciel Niewidomych”.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.