English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Aktualności

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA – Odjazdowy Bibliotekarz “Szlakiem Wolności”

W sobotę 12 maja 2018 roku odbyła się VI edycja „Odjazdowego Bibliotekarza- Szlakiem Wolności” akcji organizowanej przez naszą Bibliotekę, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką z filią w Lubaczowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Baszni Dolnej, Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka „Gwalbertówka”, SBP Koło Lubaczów oraz Fundację Fenomen. Tegoroczna akcja zgromadziła rekordową ilość 140 uczestników. Rajd został zgłoszony do oficjalnych obchodów w ramach programu „Niepodległa.”


W akcji udział wzięli bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy książek oraz rowerów. Tym razem trasa naszego Odjazdowego Bibliotekarza prowadziła z Lubaczowa przez Karolówkę, Borową Górę, Podlesie, Basznię Górną oraz Kresową Osadę w Baszni Dolnej.

Podróżowaliśmy przez miejsca upamiętniające odzyskanie niepodległości. O miejscach tych opowiadała Barbara Łuczkowska z Muzeum Kresów w Lubaczowie. Uczestnicy rajdu rozpoczęli swoją podróż od Pomnika Niepodległości w Lubaczowie, znajdującego się nieopodal naszej Biblioteki, u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Henryka Sienkiewicza.

Następnym przystankiem była wieś Karolówka, tutaj poznaliśmy historię nazwy miejscowości oraz jej trzech najsławniejszych mieszkańców, którzy przyczynili się do sprawy niepodległości Polski: Karola Sandra, Karola Baumana i Karola Świstowicza.

Kolejnym punktem na trasie naszego rajdu była wieś Podlesie, która powstała w czasie tzw. kolonizacji józefińskiej. Wówczas osadę tę zamieszkiwali koloniści. Pamiątkę po nich stanowi obecnie Centrum Edukacyjno –Kulturalne “Pastorówka”, w którym to dawniej, zamieszkiwał pastor z rodziną. Pastorówka w roku 2011 przeszła generalny remont, podczas którego zachowano jej oryginalne założenia architektoniczne.

Nad prawidłowym przebiegiem przejazdu czuwały służby mndurowe: policja oraz straż graniczna wspierane przez pana Wojtka Kułakowskiego. Jazdę uczestnikom rajdu umilała muzyka m.in. polskie piosenki patriotyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej czytane przez panie z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej Bibliotece i Daniela Pilipa, który od pierwszej edycji prowadzi rajd.

I tak dotarliśmy do Kresowej Osady w Baszni Dolnej, gdzie czekał na nas poczęstunek przygotowany przez panie bibliotekarki z Biblioteki z Baszni oraz z filii. Tu także można było skorzystać z usługi serwianta- Michała Żychowskiego, który nie tylko bezpłatnie dokonał przeglądu rowerów, ale także wymieniał przebite opony czy naprawiał sprzęt, który uległ awarii podczas przejazdu. Wzmocnieni i wypoczęci ruszyliśmy w podróż powrotną.

Akcję „Odjazdowy Bibliotekarz” zakończyliśmy na płycie rynku w Lubaczowie.

Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy serdecznie na kolejną edycję. Firmom, osobom prywatnym, ludziom dobrej woli, którzy wsparli nasze działania serdecznie dziękujemy. Bez Was i Waszego wsparcia nie udałoby się zrealizować wszystkich zaplanowanych przez nas działań. D Z I Ę KU J E M Y!!!