English EN Français FR Deutsch DE Polski PL Українська UK
Aktualności

„Dojrzali Polacy – lepsza Polska” XI Kongres Obywatelski

63

„Dojrzali Polacy – lepsza Polska” pod takim hasłem odbył się XI Kongres Obywatelski, którego głównym organizatorem był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Już po raz kolejny aula główna Politechniki Warszawskiej była miejscem prawdziwie obywatelskiego spotkania, wymiany myśli, doświadczeń, emocji, budowania wspólnoty Polaków ponad podziałami.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej odbyło się spotkanie bibliotekarzy, organizatorów lokalnych debat w maju 2016 roku, z dr. Janem Szomburgiem – prezesem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Jackiem Królikowskim – prezesem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, podczas którego podziękowano za zorganizowanie debat lokalnych. Zaproszony na spotkanie Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski wręczył organizatorom debat dyplomy. W gronie wyróżnionych była także Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

Podziękowanie XI Kongres Obywatelski

Sesję plenarną „Polska jutra. W kierunku dojrzałości” rozpoczął dr Jan Szomburg – prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W swoim wystąpieniu „Wyzwanie dojrzałości” mówił o potrzebie nowej równowagi i nowego konsensusu społeczno-rozwojowego opartego na lekcji dojrzałości, którą dał nam okres po 1989 roku. Za największą barierę na drodze do naszej zbiorowej dojrzałości, uznał brak zrozumienia samych siebie. Brak uwspólnionego wyobrażenia zbiorowego „ja” powoduje dezintegrację wewnętrzną. I chociaż w bezpośredniej konfrontacji z Zachodem okazuje się, że w wielu dziedzinach jesteśmy lepsi, bardziej kreatywni, umiemy lepiej pracować, nierzadko jesteśmy lepiej wykształceni, to aby z ufnością patrzeć w przyszłość, musimy lepiej poukładać się wewnętrznie. W tym przypadku czas działa na naszą korzyść.

Kolejne wystąpienia to „Czym jest dojrzałość jak ją osiągnąć? Piotra Głowackiego- aktora teatralnego i filmowego, „Co znaczy dojrzała Rzeczpospolita i jakie drogi do niej prowadzą?, prof. Rafała Matyji- historyka i politologa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie oraz „Nowy konsensus społeczny jako wyraz dojrzewania naszej solidarności, dra Bogusława Grabowskiego , Członka Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Członka Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2004.

Podczas sesji rozpoczynającej Kongres nad wzywaniami dojrzałości w różnych sferach życia dyskutowali także Piotr Małachowski lekkoatleta, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, Katarzyna Zawodna, Prezes Zarządu Skanska CDE, prof. Emanuel Kulczycki, filozof z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sylwia Chojnacka-Tuzimek, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Czesław Lang Dyrektor Tour de Pologne, kolarz, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata.

Kolejnym punktem Kongresu były spotkania w dziesięciu sesjach tematycznych. Bibliotekarze uczestniczyli w debacie „Wspólnoty lokalne – w oparciu o tożsamość, interesy czy wspólne projekty?”, której moderatorem był prof. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, antropolog, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Paneliści: Piotr Jaśkiewicz, Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska uczestniczącej w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacja Wolności, Tomasz Mirończuk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Dagmara Sypniewska-Skwara, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie oraz Filip Salamon, uczestnik programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, próbowali odpowiedzieć na pytanie co robić, aby wzrósł poziom aktywności obywatelskich w małych lokalnych społecznościach. Okazuje się, że ważnym elementem w aktywizacji lokalnych środowisk są organizacje pozarządowe, lokalny lider czy wreszcie pieniądze. Podczas panelu szczególnie mocno podkreślano rolę, jaką w budowaniu wspólnot lokalnych pełnią biblioteki – miejsca ogólnodostępne i przede wszystkim budzące zaufanie, które tworzą dobry klimat do działania i integracji.

Na zakończenie Kongresu Obywatelskiego wspólnie z panelistami, niekwestionowanymi ekspertami w tej dziedzinie: prof. Jerzym Bralczykiem, Wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego, językoznawcą z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzejem Nowakiem, historykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, założycielem czasopisma „Arcana” oraz prof. Anną Cegiełą z Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego z Uniwersytetu Warszawskiego zastanawialiśmy się „Jaki język do budowy wspólnoty Polaków?”. Jak powiedział prof. Bralczyk „Język polski …… ma spory potencjał wspólnotowy. Mamy obfitość zdrobnień czy też naturalną skłonność do autoironii, absurdu – tym wszystkim możemy zaznaczać pewien dystans do świata, ale i budować wspólnotę. A miarą dojrzałości oficjalnego języka jest to, że traktuje obywatela podmiotowo, a nie opresyjnie, że jest nastawiony bardziej na budowanie niż konflikt”. Dlatego też wszyscy Polacy musimy wzmacniać własne wartości, dostrzegać złożoność świata i szanować odmienność. To wszystko będzie wyrazem naszej dojrzałości. Podsumowaniem wystąpień panelistów na temat języka zajęła się prof. Jadwiga Puzynina językoznawczyni i badaczka literatury, profesor nauk humanistycznych, która pwiedziała, że Język jest wartością instrumentalną, może służyć dobru i złu. Istotne jest, aby wiebierać to dobro, dwołując się do etyki uznawania godności każdego człowieka i odnoszenia się do każdego czowieka z szacunkiem i życzliwością. I wówczas możemy tego „innego” starać się zrozumieć, dlaczego myśli inaczej, gdyż wiele jest powodów, które mogą go tłumaczyć.

Ostatnim punktem Kongresu było spotkanie organizatorów debaty w ramach przygotowań III edycji projektu w maju 2017 r. Podsumowano i oceniono organizację debat w I i II edycji. Organizatorzy z dwóch bibliotek w Strzelcach Krajeńskich i Gorlicach wymienili trudności, na jakie napotkali, jak również podzielili się dobrymi praktykami, które mogą ułatwić organizację przyszłorocznych debat. W gronie bibliotekarzy przetestowaliśmy scenariusz debaty, którą będziemy organizować w naszej bibliotece w maju 2017r. Spotkanie prowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którzy koordynują debaty lokalne.

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. I chociaż działamy w różnych branżach, reprezentujemy różne środowiska, mamy odmienne poglądy polityczne i reprezentujemy różne pokolenia, to myśląc o rozwoju naszej ojczyzny potrafimy ze sobą rozmawiać.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.