English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Oddział dla Dzieci

Biblioterapia II stopnia

W dniach 14 i 15 czerwca odbyły się po raz kolejny warsztaty biblioterapeutyczne II stopnia, prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz (adiunkta w IINiB Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu).

Fot. MBP

Fot. MBP

Uczestnicy z certyfikatem II stopnia uzyskali umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych na zajęciach lekcyjnych, w bibliotekach i przedszkolach. Poszerzyli też swoją wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających,
z  zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Warsztaty wzbogacone były tym razem o zagadnienia terapeutycznej wartości lektur szkolnych oraz o metody stymulacji pamięci.

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w pracy z dziećmi.