English EN Deutsch DE Italiano IT Polski PL Русский RU
Czytelnia dla Dorosłych, Minione wydarzenia

Spotkanie autorskie z Adamem Łazarem

52

Zapraszamy wszystkich na spotkanie autorskie z Adamem Łazarem, które odbędzie się 17 października o godzinie 17:00 w Czytelni dla Dorosłych naszej Biblioteki.

Adam Łazar – nauczyciel, historyk, regionalista, społecznik, dziennikarz. W zawodzie nauczycielskim przepracował 42 lata, ucząc w latach 1962-2004 w lubaczowskich szkołach. Jest autorem lub współautorem publikacji metodycznych dla nauczycieli. Jego pasją jest dziennikarstwo. Opublikował ponad dwa tysiące artykułów i notatek prasowych. Pisał między innymi w „Gościu Niedzielnym” i „Niedzieli”. Swoimi artykułami wspierał i wspiera czasopisma lokalne. Od początku ukazywania się edycji „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej” jest jej stałym korespondentem. Za publikacje w czasopismach katolickich został laureatem medalu „Mater Verbi”.

Autor jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Towarzystwo to wydaje „Roczniki Lubaczowskie” oraz co roku magazyn historyczno-kulturalny „Lubaczów”. W publikacjach tych znajdują się jego artykuły historyczne i z cyklu „W kręgu sacrum”. Autor albumów: „Wędrujemy roztoczańskim szlakiem św. Brata Alberta”, „Architektura kościelna. Zabytki Ziemi Lubaczowskiej”, „Oleszyce. Na przestrzeni wieków”, „Świętemu Janowi Pawłowi II bliski był Lubaczów”.